Miljö
Som ett växande företag inom livsmedelssektorn tar Europabagaren sitt miljöansvar på största allvar. Att värna om miljön, naturen och klimatet är ett område där Europabagaren känner ansvar och möjlighet att vara med att påverka. Europabagaren eftersträvar att bidra till en bättre miljö genom att använda sig av så miljömässigt hållbara lösningar som möjligt. Sen 2013 använder vi Preem ACP Evolution miljödiesel med 32% förnybar energi och en växthusgasbesparing på 30%. 2014 skiftade Europabagaren även om elinköpen till 100% vattenkraft och vi startade processen att ta bort palmolja ur våra produkter. Idag är matbrödet helt fritt från palmolja. Vi arbetar kontinuerligt vidare enligt företagets miljöpolicy där fokusområdena är:
  • Att minska företagets miljöpåverkan genom att integrera miljöarbetet med företagets strategi och att naturligt värna om miljön i det vardagliga arbetet.
  • Att i möjligaste mån effektivisera och samköra företagets leveranser till kund och successivt se över fordonspark och dess koldioxidutsläpp.
  • Att källsortera och öka andelen lågenergi- och miljömärkta produkter.
  • Att i huvudsak endast köpa lokalproducerade råvaror.
  • Att efterleva nationell och internationell miljölagstiftning och delta i frivilliga initiativ efter förmåga.
  • Att eftersträva ständiga förbättringar av företagets miljöprestation genom att följa upp det löpande miljöarbetet och satta miljömål.

Europabagaren AB
Ett bröd bakat nära dig
Europabagaren AB | Tel: 08 - 730 23 40 | Adress: Åldermansvägen 13, 17148 Solna